Vaccin för kaniner

Nu har vi vaccinet Filavac hemma som är verksamt mot Kaningulsot typ 2. Vaccinet kan ges som komplement till ordinarie vaccination mot Kaninpest och gulsot typ 1, dock ej vid samma tillfälle. Kontakta oss för mer info samt tidsbokning.

Comments are closed.