Inför utlandsresan!

Skall du ut och resa med din hund till ett annat land? Då är det viktigt att du förbereder dig för resan i god tid, som djurägare ansvarar du för att ditt djur uppfyller kraven som respektive land ställer beträffande id-märkning, pass samt vaccinationer och avmaskning. Vi hänvisar till Jordbruksverkets reseguide för dig som skall ut och resa med djur se www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/

Vi hjälper dig med råd, vaccinationer och avmaskning inför resan samt med att utfärda pass. För att resa inom EU krävs följande: (utdrag från Jordbruksverket)* att djuret är id-märkt* att djuret har en giltig Rabiesvaccination *att djuret har ett EU-pass för sällskapsdjur * för vissa länder krävs avmaskning mot Rävens dvärgbandmask.

Som djurägare bör man alltid undersöka hos det aktuella landets myndighet huruvida det krävs någon ytterligare specifik vaccination eller åtgärd för att få komma in i landet med husdjur, länkar till EU-ländernas motsvarighet till Jordbruksverket hittar ni också på Jordbruksverkets hemsida.

Förutom Rabies, som det krävs vaccination mot, så finna det en rad infektionssjukdomar i andra länder som INTE är vanligt förekommande i Sverige. Vi vill uppmärksamma dig som djurägare om dessa genom att hänvisa till SVA´s hemsida www.sva.se/djurhalsa. Vi tillhandahåller även vaccin mot Leptospiros.

 

Comments are closed.